• Hepgor gwe-lywio
  • English

Amnest gwastraff Llanymddyfri

Trigolion yn mynychu amnest gwastraff a theiars

Mae trigolion yn Llanymddyfri a'r ardaloedd cyfagos yn cael eu hannog i gael gwared ar bethau.
Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn safle'r mart, ddydd Sadwrn, 24 Mawrth, 8am-12pm.
Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du.
Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.
Ni dderbynnir gwastraff peryglus megis paent, tiwbiau fflworoleuadau, batris, cemegion, poteli nwy ac asbestos na gwydr, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu a gwastraff amaethyddol.
Hefyd, bydd biniau compost ar werth am £12.
Caiff trigolion eu cynghori i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o'u cyfeiriad. Ni ddyle trailers cael eu defnyddio i gludo gwastraff i'r amnestau.
Derbyniwyd gwastraff gardd.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 05/03/2018 (11:57)