• Hepgor gwe-lywio
  • English

Canolfan hamdden yn cyrraedd rhestr fer

Mae Canolfan Hamdden Caerfyrddin wedi cyrraedd rhestr fer gwobr genedlaethol fawreddog.

Dyma'r unig gyfleuster a weinyddir gan gyngor yng Nghymru i gyrraedd rownd derfynol gwobrau ukactive yn y categori Clwb y Flwyddyn.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth roedd yn rhaid i'r ganolfan ddangos ei bod wedi gwneud cynnydd sylweddol ac wedi cyflawni y tu hwnt i'r disgwyliadau yn y 12 mis diwethaf.

Bydd aelodau'r Tîm Chwaraeon a Hamdden yn clywed ym mis Mehefin a ydynt wedi bod yn fuddugol.

Yn y chwe blynedd diwethaf mae'r Ganolfan wedi codi'r safon yn sylweddol – mae nifer yr aelodau wedi dringo i 3,092 o gymharu ag 879 yn 2012, sef cynnydd enfawr o 250 y cant.

Mae bodlonrwydd cwsmeriaid wedi cynyddu 16 y cant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf o gymharu â'r flwyddyn flaenorol ac wedi rhagori ar y meincnodau cenedlaethol a rhyngwladol mewn wyth o'r 12 mis diwethaf.

Mae'r rhaglen Dysgu Nofio ar ei fyny gan 25% wrth i 773 o nofwyr gymryd rhan ynddi o gymharu â 617 yn 2012.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cyrraedd y rownd derfynol ac mae'n arwydd o'r gwaith caled a wneir gan ein swyddogion i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i'n haelodau. Rydym yn gyffro i gyd yn sgil y cyfle hwn i ennill gwobr fawreddog.”

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 15/05/2018 (13:47)