• Hepgor gwe-lywio
  • English

Creu anrheg i'r ardd ar gyfer Sul y Tadau

Caiff tadau eu hannog i fod yn greadigol ar Sul y Tadau ac i greu bocs dal blodau i'w hunain.

Mae cynllun Gwyn i Wyrdd y Cyngor Sir, prosiect Crefft Pren a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru oll wedi dod ynghyd i gynnig cyfle i dadau greu bocs dal blodau i'w hunain mas o ddrwm peiriant golchi dillad.

Cynhelir y gweithdy ar ddydd Gwener, 15 Mehefin, deuddydd cyn Sul y Tadau ar 17 Mehefin. Bydd drymiau, bolltau a styllod pren yn cael eu cyflenwi gan Gwyn i Wyrdd er mwyn creu'r bocsys dal blodau. Bydd yr Ardd Fotaneg yn darparu'r compost a'r planhigion. Rhoddir cyfarwyddyd llawn gan swyddogion prosiect cymwys a phrofiadol.

Awgrymir eich bod yn archebu lle – 01558 667150 – oherwydd y cyntaf i'r felin fydd hi. £90 yw pris y sesiwn ac mae'n cynnwys mynediad i'r gerddi, yr holl offer a'r deunyddiau. Cynhelir y gweithgaredd rhwng 11am a 2pm.  

Mae croeso i aelodau'r teulu hefyd gymryd rhan yn y sesiwn a defnyddio'r bocs dal blodau fel anrheg Sul y Tadau neu fe allant brynu lle ar y gweithdy fel anrheg i'w perthynas.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ofal Cymdeithasol: “Dyma syniad gwych a fyddai'n anrheg ddefnyddiol iawn ar gyfer Sul y Tadau.   Mae'r gweithdy nid yn unig yn cynnig cyfle i bobl fod yn greadigol ac i fynd adre â'r hyn maen nhw wedi'i greu, ond hefyd mae'n ddefnydd da o nwyddau neu ddodrefn diangen.” 

Prosiect i leihau cymaint â phosibl ar y cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff sy'n cael ei greu yn Sir Gaerfyrddin yw Gwyn i Wyrdd. Mae'r prosiect, sydd wedi'i leoli yn Cross Hands, hefyd yn hybu ailgylchu, atgyweirio, ac ailddefnyddio nwyddau trydanol yn enwedig nwyddau gwyn. Mae'r prosiect yn rhan o ganolfan hyfforddiant ar gyfer oedolion sydd ag anableddau ac unigolion sydd heb fod yn weithgar yn economaidd ac sy'n chwilio am brofiad gwaith a hyfforddiant. Maent yn gallu casglu peiriannau y mae modd eu defnyddio eto a'u hadnewyddu'n gost effeithlon, megis cwceri trydan, peiriannau golchi dillad, peiriannau golchi llestri, peiriannau sychdaflu dillad ac oergelloedd, ynghyd â dodrefn pren. Mae'n costio £15 am hyd at dair eitem.

Mae ar agor rhwng 8.30am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8.30am a 3.30pm ar ddydd Gwener. I gael rhagor o wybodaeth ewch ihttp://www.gwyniwyrdd.co.uk

Diweddarwyd y Dudalen ar: 14/05/2018 (13:49)