• Hepgor gwe-lywio
  • English

Y wybodaeth ddiweddaraf am y pla o glêr yn Llanelli

Mae tîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Caerfyrddin bellach wedi trosglwyddo cyfrifoldeb dros darddle'r pla o glêr yn Llanelli i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r awdurdod gorfodi ar gyfer y safle ailgylchu yn Seaside y nodwyd yr wythnos ddiwethaf mai hwnnw oedd tarddle mwyaf tebygol y pla o glêr.

Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn parhau i weithio yn y gymuned leol i gefnogi trigolion a rhoi sicrwydd iddynt, a bydd hefyd yn rhoi sylw i unrhyw ardaloedd newydd yn y gymuned lle mae clêr wedi aros i fridio a dodwy o bosib.

Ers 5 Mehefin mae tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor wedi cynnal 256 o ymweliadau ac wedi ymateb i 28 o atgyfeiriadau brys ynghylch rheoli plâu.

Bu'r tîm yn gweithio gydag arbenigwyr rheoli plâu annibynnol i ddod o hyd i wraidd y broblem ar y safle ailgylchu.

Yn ystod y penwythnos, cyn trosglwyddo'r cyfrifoldeb i Gyfoeth Naturiol Cymru, goruchwyliodd y tîm y triniaethau pryfleiddiad cyntaf ar y safle a chael gwared ar wastraff.

Mae tîm gwastraff y Cyngor wedi casglu biniau bob dydd ac wedi cynnal mwy o batrolau yn yr ardal er mwyn bod yn ofalus, a bydd yn parhau i wneud hynny hyd y gellir rhagweld.

Yr wythnos hon, bydd sgipiau yn cael eu gosod yn y ddwy gymuned y mae'r broblem hon wedi effeithio arnynt, er mwyn i drigolion gael gwared ar wastraff sydd ganddynt yn eu cartrefi – byddant ar gael ddydd Mawrth, 12 Mehefin, rhwng 9am a 4pm yn y gilfan ar bwys Parc y Goron, Seaside, ac ar y borfa ar ben uchaf Heol y Doc Newydd.

Yn ogystal ag ymweld â thai unigol, bydd swyddogion Iechyd yr Amgylchedd ar gael yn y lleoliadau hyn i roi cyngor, yn Seaside rhwng 10am a 12pm, ac ar y borfa yn Heol y Doc Newydd rhwng 2pm a 4pm.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Er bod y cyfrifoldeb dros darddle'r pla wedi cael ei drosglwyddo i Gyfoeth Naturiol Cymru bellach, rydym yn parhau i gefnogi'r cymunedau hynny y mae'r broblem hon wedi effeithio arnynt. Er bod y driniaeth ar waith, gallai gymryd peth amser i’r sefyllfa wella, ac felly byddwn yn parhau i gadw llygad ar yr ardal a'i glanhau, casglu sbwriel bob dydd a chynnig ein cefnogaeth i'r trigolion.”

Diweddarwyd y Dudalen ar: 12/06/2018 (15:21)