• Hepgor gwe-lywio
  • English

Lleoedd meithrin ar gael yn Ysgol Parc y Tywyn

Mae gan rieni hyd at 31 Gorffennaf i wneud cais am leoedd rhan-amser mewn dosbarth meithrin newydd sy'n agor yn Ysgol Parc y Tywyn ym mis Medi.
Mae cyngor llawn Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymeradwyo heddiw (13 Mehefin) fod darpariaeth feithrin ran-amser yn cael ei chyflwyno yn adeilad ysgol newydd Parc y Tywyn ym Mhorth Tywyn.
O 4 Medi ymlaen, bydd darpariaeth feithrin ran-amser yn cael ei darparu yn yr ysgol, nad ydyw wedi derbyn disgyblion dan 4 oed tan nawr.
Bydd gan y ddarpariaeth newydd 45 o leoedd meithrin rhan-amser.
Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae cael darpariaeth feithrin ran-amser yn Ysgol Parc y Tywyn yn sicrhau bod yr ysgol yr un peth â'r holl ysgolion cynradd eraill yn yr ardal.
“Bydd y ddarpariaeth newydd yn sicrhau bod plant yr ardal yn symud ymlaen yn hwylus i'r cyfnod sylfaen, gan roi'r dechrau gorau posib iddyn nhw mewn addysg.”
Bydd y disgyblion presennol yn symud i adeilad newydd yr ysgol ddydd Llun 9 Gorffennaf.
Mae gan y rhieni tan 31 Gorffennaf i wneud cais am le rhan-amser i'w plant ym mis Medi.

Diweddarwyd y Dudalen ar: 13/06/2018 (14:18)