• Hepgor gwe-lywio
  • English

Ysgolion yn masnachu ym Marchnad Llanelli

Mae Ysgol o Lanelli wedi gwneud bron i £600 mewn diwrnod o fasnachu ym marchnad awyr agored y dref.

Enillodd Ysgol Brynsierfel yr arian ar ôl cystadlu yn erbyn Ysgol Bryn Teg ac Ysgol Teilo Sant yng nghystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin eleni.

Nhw oedd yr enillwyr ar ôl gwneud £573 drwy werthu lluniau a chardiau dathlu wedi'u gwneud â llaw.

Yn ogystal, gwnaeth y ddwy ysgol arall arian i'w hysgolion drwy werthu teisennau cwpan a phice ar y maen cartref â gwahanol flasau. 

Mae'r gystadleuaeth flynyddol yn golygu sefydlu busnes a'i droi'n fenter broffidiol. Mae'n rhaid i dimau o hyd at 5 disgybl, blwyddyn 6, ddatblygu syniad busnes, cynllunio, prynu deunydd/cynnyrch, brandio'r syniad a rhedeg y stondin yn y farchnad awyr agored am ddiwrnod.

Mae pob ysgol yn cael cadw unrhyw elw a wneir yn ystod y dydd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y marchnadoedd: “Roedd yn amlwg bod llawer o waith caled wedi cael ei wneud i baratoi ar gyfer y diwrnod ac roedd ansawdd y cynnyrch yn uchel dros ben. Roedd yn brofiad gwych i'r plant ac mae'n wir i ddweud iddynt gael syniad gwirioneddol o sut mae rhedeg busnes. Carwn ddiolch i holl staff yr ysgolion a Chyngor Tref Llanelli am sicrhau bod y digwyddiad yn cael ei gynnal.”

 

 

Diweddarwyd y Dudalen ar: 09/07/2018 (15:48)