• Hepgor gwe-lywio
  • English

Hygyrchedd

+Browsealoud

Gwrandewch ar y wefan hon gan ddefnyddio BrowseAloud Plus.

P'un a ydych chi'n defnyddio ffôn clyfar, llechen, cyfrifiadur personol neu gyfrifiadur Mac bydd BrowseAloud yn darparu'r pecyn cymorth darllen sydd ei angen arnoch yn rhad ac am ddim.

Beth yw BrowseAloud?

Mae BrowseAloud Plus yn becyn sy'n cynnig cymorth o ran darllen gwefannau. Mae'n darllen cynnwys gwefan yn uchel, ac yn amlygu pob gair a ddywedir. Mae'n defnyddio sain o ansawdd uchel, sy’n ddynol yn ôl ei sŵn. Mae nodweddion eraill y pecyn yn cynnwys:

  • Amlygu deuliw
  • Cyfiethu
  • Darllen Gwefannau Diogel
  • Chwyddo Testun
  • Cyfleuster creu ffeiliau MP3
  • Darllen ffeiliau PDF
  • Cuddio rhan o’r sgrin
  • Ieithoedd Rhyngwladol

Mae mwy na 7,000 o wefannau'n defnyddio BrowseAloud Plus felly, ar ôl llwytho'r pecyn ar eich dyfais unwaith gallwch wrando ar yr holl wefannau hyn hefyd. Am mwy gwybodaeth ewch i www.browsealoud.com.

Pwy mae BrowseAloud Plus yn ei helpu?

Mae BrowseAloud yn gymorth i ymwelwyr â gwefan sydd angen cymorth darllen ar-lein ac i bobl sy'n dewis gwrando ar wybodaeth yn hytrach na'i darllen. Mae BrowseAloud yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheiny sy'n cael darllen print yn anodd e.e. pobl â dyslecsia neu â pheth nam ar y golwg a phobl sy'n siarad Saesneg fel ail iaith.  

Sut gallaf gael BrowseAloud Plus?

Cliciwch ar Banel BrowseAloud ar waelod y wefan hon i lansio bar offer BrowseAloud Plus.

Cymorth o ran defnyddio BrowseAloud Plus

Darperir ystod eang o wasanaethau cymorth ar gyfer BrowseAloud: 
Dros y we:  www.browsealoud.com/support 
E-bost: support@browsealoud.com 

Rhif Ffôn: 0800 328 7910

+Newid Maint y Testun yn eich Porwr

Os gwelwch fod testun ein gwefan yn rhy fawr neu'n rhy fach, gallwch addasu'r maint yn eich porwr. Nodir isod y cyfarwyddiadau ar gyfer newid maint y testun yn y porwyr Rhyngrwyd mwyaf poblogaidd.

Microsoft Internet Explorer

Os ydych chi'n defnyddio Microsoft Internet Explorer, ewch i'r ddewislen View yn rhan uchaf ffenestr eich porwr a dewiswch Text Size o'r gwymplen. Yma, gallwch ddewis y maint mwyaf priodol i chi.

Mozilla Firefox a Netscape

Ewch i'r ddewislen View yn rhan uchaf ffenestr eich porwr a dewiswch Text Size o'r gwymplen.

Yma, gallwch wneud y testun yn fwy neu'n llai yn ôl eich dewis.

Llwybrau byr bysellfwrdd Windows:

Gwasgwch Ctrl + i wneud y testun yn fwy

Gwasgwch Ctrl - i leihau'r testun

Gwasgwch Ctrl  0 ar gyfer y maint diofyn

Llwybrau byr bysellfwrdd Macintosh:

Gwasgwch Cmd + i wneud y testun yn fwy

Gwasgwch Cmd - i leihau'r testun

Gwasgwch Cmd 0 ar gyfer y maint diofyn

Safari

Ewch i’r ddewislen View yn rhan uchaf ffenestr eich porwr a dewiswch Make Text Bigger neu Make Text Smaller o'r gwymplen.

Llwybrau byr bysellfwrdd Macintosh:

Gwasgwch Cmd + i wneud y testun yn fwy

Gwasgwch Cmd - i leihau'r testun

Gwasgwch Cmd 0 ar gyfer y maint diofyn

Opera

Ewch i'r ddewislen View yn rhan uchaf ffenestr eich porwr a dewiswch Zoom o'r gwymplen.

Yma, gallwch ddewis canran briodol.

Llwybrau byr bysellfwrdd Windows:

Gwasgwch Ctrl + i wneud y testun yn fwy

Gwasgwch Ctrl - i leihau'r testun

Gwasgwch Ctrl 0 ar gyfer y maint diofyn

Llwybrau byr bysellfwrdd macintosh:

Gwasgwch Cmd + i wneud y testun yn fwy

Gwasgwch Cmd - i leihau'r testun

Gwasgwch Cmd 0 ar gyfer y maint diofyn

+Syllwyr Dogfennau

Ar ein gwefan, rydym yn darparu dogfennau a chyfryngau y gellir eu lawrlwytho a chael golwg arnynt all-lein.

I gael golwg ar y ffeiliau hyn mae'n bosibl y bydd angen lawrlwytho a gosod y syllwr/syllwyr priodol.

Gellir lawrlwytho pob syllwr yn rhad ac am ddim o wefannau'r sawl sydd wedi'u creu.

Rhestrir isod y mathau o ffeiliau a ddefnyddiwn a'r syllwyr sy'n gysylltiedig â nhw.

 

 Adobe PDF.

Adobe Reader.

 Microsoft Word, Rich Text Format.

Microsoft Word Viewer.

 Microsoft Excel.

Microsoft Excel Viewer.

 

Os ydych chi'n defnyddio rhaglen darllen sgrin (sy'n creu sain o destun), mae'n bosibl y bydd yn anodd ichi ddarllen ffeiliau PDF.

Mae gwefan Access Adobe yn cynnig cyfleusterau ar-lein sy'n trosi dogfennau PDF yn destun safonol ar ffurf HTML neu ASCII. Gellir cyrchu'r wefan drwy glicio ar y cyswllt isod:

Cyfleusterau Trosi - Adobe