• Hepgor gwe-lywio
  • English

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn defnyddio mwyfwy ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd inni ar Facebook, Twitter a Flickr lle rydym yn rhoi'r newyddion diweddaraf, manylion digwyddiadau, a lluniau (y mae modd eu prynu). Hefyd, ac yn bwysicach byth, mae'r cyfryngau hyn yn ffordd wych inni ryngweithio â chi. Byddem yn falch petaech yn ein 'Hoffi' neu'n ein 'Dilyn' ni ac yn rhannu ein negeseuon gan ein helpu i ledaenu gwybodaeth.

Ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol

  • Facebook: Carmarthenshire County Council
  • Twitter: @CarmsCouncil
  • Flikr: Carmarthenshire County Council

Ym mha ffyrdd rydym yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyhoeddi newyddion, gwybodaeth, digwyddiadau a lluniau. Mae'n ffordd wych o ryngweithio â phobl y sir, ac rydym yn gwneud ein gorau bob amser i ymateb i atebion, sylwadau a negeseuon uniongyrchol yn ystod oriau swyddfa. Hyd yn oed os na fyddwn yn ateb, rydym yn gwrando a byddwn yn gweithredu ar sail eich sylwadau neu'n eu trosglwyddo fel sy'n briodol. Gan fod ein cyfrifon yn cael eu rheoli gan y tîm cyfathrebu, gallai fod yn well weithiau - yn enwedig os oes gennych ymholiad penodol - ichi gysylltu â gwasanaethau'n uniongyrchol drwy ddefnyddio Galw Sir Gâr.

Os ydych yn aelod o'r cyfryngau cysylltwch â ni drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein neu drwy ffonio 01267 224037.

Pwy rydym yn eu dilyn

Mae'n bosibl y byddwn yn dewis dilyn, hoffi neu adnabod sefydliadau eraill ac unigolion, gan ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael eu newyddion diweddaraf, ac weithiau er mwyn rhoi gwybodaeth bwysig y mae angen i bobl y sir fod yn ymwybodol ohoni. Er mwyn gallu monitro negeseuon yn effeithiol, nid oes modd inni ddilyn neu hoffi nifer helaeth o bobl eraill gan fod siawns y byddem yn colli negeseuon allweddol. Ar adegau prin mae'n bosibl y bydd angen inni feithrin cysylltiad fel y gallwn ymwneud ag eraill drwy gyfrwng negeseuon uniongyrchol. Fel arall peidiwch â'i gweld hi'n chwith os na fyddwn yn eich 'dilyn' na'ch 'hoffi' yn ôl.

Nid oes gennym ymagwedd bendant at 'hoffi' neu 'ddilyn' pobl, ond yn fras gallai'r cysylltiadau gynnwys:

  • Sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a sector gwirfoddol
  • Mudiadau cymunedol a grwpiau ymgyrchu
  • Y cyfryngau a newyddiadurwyr
  • Unrhyw sylwebyddion neu lunwyr barn eraill y byddem am eu dilyn

Nid ydym yn cymeradwyo, naill ai’n amlwg neu drwy awgrym yn unig, unrhyw unigolyn neu sefydliad drwy greu cysylltiad cyfrwng cymdeithasol, ac nid ydym chwaith yn derbyn cyfrifoldeb dros gynnwys proffiliau o'r fath.